Ανοιχτό Γαλάζιο ΙΚΕ
Μακεδονίας και Δωδεκανήσου
Τηλέφωνα Επικοινωνίας :
Σταθερό : +30 2399 048976
Σταθερό : +30 2399 048916
Σταθερό : +30 2399 020359
Κινητό Α : +30 6937 274735